Šta je REBT psihoterapija i kome je namenjena? - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

VladanM

Šta je REBT psihoterapija i kome je namenjena?

Ocenite unos
Racionalno emotivno bihejvioralna terapija (REBT) je vrsta terapije koju je kreirao Albert Elis 1955 godine. Ovaj oblik psihoterapije, prvobitno nazvan racionalna terapija, postavio je osnovu za ono što je danas poznato kao kognitivna bihejvioralna terapija.
REBT je izgrađen na ideji da to kako se osećamo u velikoj meri utiče na to kako razmišljamo. Kao što naziv implicira, ova psihoterapija koja je promenila pogled na lečenje pacijenata, podstiče razvoj racionalnog mišljenja kako bi se olakšalo zdravo emocionalno izražavanje i ponašanje. To je pristup koji vam pomaže da identifikujete iracionalna uverenja i negativne misaone obrasce koji mogu dovesti do emocionalnih problema ili problema u ponašanju.
Kada identifikujete ove obrasce, terapeut će vam pomoći da razvijete strategije da ih zamenite racionalnijim obrascima razmišljanja.
REBT može biti posebno koristan za ljude koji pate od stanja kao što su:

 • Depresija
 • Anksioznost
 • Bolesti zavisnosti (kao što su zavisnost od lekova, alkoholizam ili zloupotreba narkotika)
 • Strahovi i fobije
 • Intenzivna osećanja krivice ili besa
 • Nisko samopouzdanje ili samopoštovanje
 • Odugovlačenje
 • Poremećaji u ishrani (promena obrazaca razmišljanja će ubrzati zdravo mršavljenje)
 • Agresivna ponašanja
 • Problemi sa spavanjem
 • Oporavak od seksualnog zlostavljanja

U nastavku ćemo vas upoznati sa konceptom REBT psihoterapije, uključujući njene osnovne principe i efikasnost.
Koji su principi REBT-a?

REBT je zasnovan na ideji da ljudi generalno žele da se osećaju dobro. Na primer, verovatno želite da postignete svoje ciljeve i pronađete sreću. Ali ponekad, iracionalne misli i osećanja stoje na putu ka vašoj sreći. Ova uverenja mogu uticati na to kako doživljavate okolnosti i događaje - obično negativno.
Primer: Na godišnjem ste odmoru i poslali ste poruku šefu, vezano za neki zadatak koji ste zaboravili da obavite pre odlaska. Šef vam ne odgovara. Naredni dan takođe prolazi bez odgovora. Osećate krivicu - sigurno vaš šef misli da ništa ne znate, da ste loš zaposleni, dobićete otkaz, kako ćete pronaći novi posao tako nesposobni.
Evo kako ovaj primer ilustruje osnovne principe - nazvane ABC principi - REBT psihoterapije:

 • A se odnosi na aktivirajući događaj ili situaciju koja izaziva negativnu reakciju ili odgovor. U ovom primeru, A je izostanak odgovora.
 • B se odnosi na uverenja ili iracionalne misli koje možda imate o nekom događaju ili situaciji. B u primeru je uverenje da vas šef ignoriše jer ste loš radnik, da ćete dobiti otkaz i izgubiti primanja.
 • C se odnosi na posledice, a to su često uznemirujuće emocije, koje su rezultat iracionalnih misli ili verovanja. U ovom primeru, to može uključivati osećanje uznemirenosti, inferiornosti, strah.

U ovom konkretnom primeru, REBT psihoterapija bi bila fokusirana na to da vam pomogne da promenite razmišljanje o tome zašto niste dobili odgovor. Možda je vaš šef zauzet, bolestan ili je jednostavno zaboravio da odgovori. Takođe postoji mogućnost i da vam je zamerio počinjenu grešku, ali to ne znači automatski da ćete dobiti otkaz i ostati bez primanja.
Koje tehnike se koriste u REBT-u?

REBT koristi tri glavne vrste tehnika, koje odgovaraju ABC principima. Svaki terapeut može koristiti malo drugačiju kombinaciju tehnika u zavisnosti od svojih prošlih kliničkih iskustava i simptoma koje klijent prijavljuje.

 • Tehnike rešavanja problema. Ove strategije mogu pomoći u rešavanju događaja aktiviranja (A). Oni često uključuju rad na razvoju veštine rešavanja problema, asertivnosti, socijalnih veština, donošenja odluka, razrešavanja sukoba.
 • Tehnike kognitivnog restrukturiranja. Ove strategije vam pomažu da promenite iracionalna uverenja (B). Uključuju jačanje logičkog razmišljanja i racionalizacije dok se iracionalizacija osporava. Radite vežbe u kojima gledate na događaje na drugačiji način. Jačaju se humor i ironija.
 • Tehnike suočavanja. Tehnike suočavanja pomažu da bolje upravljate emocionalnim posledicama (C) iracionalnih misli. Uključuju učenje kako da se opustite - recimo kroz hipnozu ili meditaciju.

Nezavisno od primenjenih tehnika, vaš psihoterapeut će vam nakon sesije dati neku vrstu “domaćeg zadatka”. Imaćete priliku da u praksi primenite veštine kojim vas je naučila REBT psihoterapija.
Identifikovanje razloga zašto osećate krivicu i negativne emocije je ključno za njihovo otpuštanje. Iako se specifični zadaci koji se koriste za promenu iracionalnih misaonih obrazaca razlikuju od osobe do osobe, oni često uključuju kombinaciju vođenja dnevnika ili nekog drugog oblika introspektivnog istraživanja, vođenih slika, meditacije i/ili emocionalnog izražavanja.
Preinačavanje godina starih obrazaca razmišljanja je proces koji zahteva posao i vreme. Zato je aktivno učešće i otvorenost tokom terapije od suštinskog značaja za uspeh. U tom smislu, ohrabruje se i praksa ponavljanja svakodnevnih mantri kako bi se negativna uverenja stalno zamenjivala pozitivnim. Mantre bi trebalo da odražavaju promenu svesti - umesto negativnih i poražavajućih pogleda na sebe i svet treba praktikovati one koji odražavaju racionalno prihvatanje sebe, drugih i sveta.
Da li je REBT psihoterapija pravi izbor za vas?

Ključni pokazatelji da bi REBT psihoterapija mogla da bude dobar izbor terapije za vas su sledeći:

 • Želite efektivnu i brzu psihoterapiju. REBT je relativno kratkotrajan tretman; većini REBT klijenata je potrebno samo 10 do 20 terapijskih sesija da bi postigli svoje ciljeve lečenja.
 • Želite aktivno da radite na rešavanju problema. REBT je veoma orijentisan na akciju. Biće vam postavljeni domaći zadaci koji će vam omogućiti da vežbate ono što ste naučili između sesija, što pomaže da ojačate ono što ste naučili. REBT klijentima pruža korisne, praktične alate koji pomažu u svakodnevnim izazovima, pored uvida u probleme.
 • Želite da budete samopouzdani. Ne žele svi koji započinju terapiju da izgrade duboke odnose sa svojim terapeutom, a neke terapije se baziraju upravo na tom principu, na primer psihodinamička ili humanistička. REBT podstiče pojedinca da ostane što je moguće više samopouzdan i samostalan.
Kategorije
Život , Zdravlje

Komentara