Životno osiguranje za obezbeđivanje sebe i porodice - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Zorana87

Životno osiguranje za obezbeđivanje sebe i porodice

Ocenite unos
Bezbednost sopstvenog života i porodice, zadatak je koji pruža životno osiguranje. U pitanju je varijanta osiguranja lica, koja postoji oko 17 godina u Republici Srbiji. Zbog svog karaktera, osetljivosti i same prirode, potpuno se drugačije definiše i objašnjava u poređenju sa neživotnim vrstama osiguranja. U pitanju je dobrovoljan tip osiguranja, koji se definiše ugovorom, uz predviđenu premiju i način otplate.
Životno osiguranje može da ima određene podtipove, u zavisnosti od toga šta klijenti žele konkretno da obezbede. Naime, postoji mogućnost nadoknade u slučaju smrti osobe, ali i druga opcija koja je vid štednje – isplata sume nakon protoka određenog broja godina života. Važno je znati da se životno osiguranje ugovara za definisan broj godina uz odlične uslove, što dokazuje i činjenica da u svetu najveći procenat svih vrsta usluga osiguravajućih društava pripada životnom osiguranju.

Životno osiguranje za sigurnu budućnost i efikasnu štednju

Životno osiguranje danas postoji kao više varijanti, ali suština je da obezbeđuje rizike u slučaju smrti, kada se isplaćuje određena nadoknada, ali i potpuno suprotno – za doživljen određeni broj godina. Pored brojnih nesrećnih okolnosti kao što su nezgode i povrede, bolesti i invaliditet, životno osiguranje ima velike benefite kao oblik ušteda za trošenje u budućnosti. Zbog svega toga je mnogo više od novčanih suma koje se isplaćuju u slučaju smrtnog ishoda, mnogo je popularnije kao način štednje i sigurne budućnosti. Naime, umesto da se novac izdvaja i ostavlja u banci uz često niske kamatne stope na štedne uloge i depozite, može se ugovoriti pouzdano životno osiguranje. To znači da se potpisivanjem ugovora sa osiguravajućim društvom jasno i precizno definiše broj godina realizacije, iznos premije, način otplate rata, kao i predviđena kamata, odnosno uvećanje osigurane sume za dug period štednje.

Životno osiguranje kao spektar benefita za članove porodice

Kada se razmatra ugovaranje za životno osiguranje, važno je razlikovati opciju za slučaj rizika smrti, kao i mešovitu, koja podrazumeva i doživljenje određenog broja godina, na koji se usluga ugovara. Klijenti pored svoje osigurane sume, nakon isteka perioda usluga dobijaju i određeni procenat i iznos dobiti, što je postala čak i investicija.
Štednjom u današnjem vremenu, ostavlja se za budućnost ili mlađim generacijama na raspolaganju uvećan iznos novca za trošenje i ulaganja u narednom periodu, nakon isteka perioda osiguranja. To je način da se obezbedi i porodica, kao i budućnost njenih članova.
Pored toga, čak i klasično životno osiguranje za slučaj smrti podrazumeva da se u nesrećnim okolnostima porodici isplati predviđena suma, što je u najtežim trenucima često važno za pokrivanje svih troškova. U zavisnosti od odabranog osiguravajućeg društva, premija osiguranja se uplaćuje u dinarima, ili stranoj valuti – najčešće evrima.
Koliko će iznositi suma osiguranja konkretno zavisi od definisanog nivova premije, starosti i zdravstvenog stanja klijenta, vremenskog perioda na koji se ugovara osiguranje, dogovorenog načina uplate u celini ili ratama, kao i drugim faktorima.
Životno osiguranje definisano je na način da ispuni sve potrebe klijenata, zbog kojih i postoje.
To je osnovni razlog iz kojeg se osiguravajuće kompanije često prilagođavaju njihovim potrebama, što daje dugoročniju saradnju i mogućnost ugovaranja drugih usluga. Životno osiguranje
pokriva raznovrsne rizike, što u nesrećnim okolnostima ili odlukom da to bude način štednje za budućnost, pružajući sigurnost sopstvenog života i celokupne porodice.

Updated 24.01.2022 at 22:15 by Zorana87

Kategorije
Život

Komentara