Usluge koje pruža prevodilačka agencija - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

Usluge koje pruža prevodilačka agencija

Ocenite unosU zavisnosti od vrste dokumenta zavisi i pristup u prevođenju. Kako će izgledati prevod zavisi od namene dokumenta, od toga da li će biti objavljivan, od samog konteksta prevoda, ali i od oblasti iz koje je dokument koji je predmet prevoda.Ukoliko se radi o usko stručnom prevodu kao što je recimo prevod ugovora on mora biti naročito precizan, strogo u skladu sa originalom, a preformulacije su dozvoljene samo ukoliko je to neophodno. Sa druge strane ukoliko je predmet prevoda slobodnija forma dokumenta prevodiocu je dozvoljeno da do određene mere ignoriše original i prevede dokumet na način koji će biti biti najprihviji i nalakše razumljiv za ciljnu grupu kojoj je namenjen.Sa radom prevodilačke agencije ABC prevodi iz Beograda i usluge koje pružaju možete se upoznati preko njihovog sajtova i veb prezentacija ili pak na osnovu iskustva koja će vam preneti poznanici ili prijatelji koji su već koristili njihove usluge. U većini prevodilačkih agencija rade se prevodi u gotovo svim jezilkim kombinacijama uz zagarantovanu diskreciju kada je u pitanju poverljivost informacija , pouzdano, i efikasno. Kako se ne biste našli u situaciji da nemate na vreme prevod dokumenta koji vam je potreban važno je i poštovanje rokova od strane prevodilačke agencije. Većina prevodilačkih agencija koje posluju na našem tržištu rade prema ISO standardima i imaju u svojim timovima prevodioce iz rapličitih stručnih oblasti kao što su prevo ili recimo medicina.

Vrste prevoda koje nudi prevodilačka agencija

U svim agencijama na raspolaganju su vam pisani i usmeni prevodi. Kod ismenog prevođenja postoje dve vrste prevoda, ato su simultano i konsekutivno prevođenje.Kod pisanih prevoda potebno je da prevodilac sem što tečno govori jezik na koji se radi prevod dobro poznaje njegovu gramatiku i pravopis. Pre konačnog prevoda isti podleže lekturi i korekturi kako bi prevod bio što tačniji i verniji originalu.Simultano prevođenje funkcioniše tako što se prevod vrši bez prekida dok govornik priča. Za ovakav vid prevoda potrebna je oprema za prevodioca, ali i za govornika i za publiku. Oprema podrazumeva mikrofone, slušalice i zvučnike. Simultano prevođenje uobičajeno je za veće sastanke ili za konferencije.Konsekutivno prevođenje funkcioniše tako što govornik izgovori nekoliko rečenica, a zatim pravi pauzu dok prevodilac prevede sadžaj slušaocima i uobičajeno je za menje sastanke, jer je potrebno nešto više vremena.

Da li vam prevodilačka agencija može ponuditi overen prevod?

Ukoliko se radi o dokumentima na stranom jeziku koji su vam potrebni u zvaničnim poslovima u zemlji ili o srpskim dokumentima koje ćete koristiti u inostranstvu, najčešće će Vam biti potreban prevod sa overom sudskog tumača. I kod nekih notarskih poslova kao i kod venčanja sa stranim državljanima potreban je sudski tumač. Overen prevod se jemstvenikom veže sa originalom ili sa overenom kopijom originala. Svaka zemlja ima svoj sistem pa ako se radi o prevodu u službene svrhe morate se informisti šta Vam je sve potrebno.

Prevodilac sa srpskog na nemački

Budući da mnogi ljudi u našoj zemlji imaju saradnju sa kompanijama iz Nemačke, da mnogi odlaze na školovanje u Nemačku, ali i da žele da pronađu zaposlenje u Nemačkoj, česta je potreba za prevođenjem dokumenata i za prevodiocima sa srpskog na nemački jezik. Sa srpskog na nemački prevode se knjige, udžbenici, razne saglasnosti, potvrde, uverenja i druga pravna akta. Kako nemački jezik spada u grupu „glavnih“ svetskih jezika u većini prevodilačkih agencija pronaći ćete prevodioce sa srpskog na nemački jezik, i oni su ili diplomirani filolozi ili im je nemački maternji jezik.
Kategorije
Razno

Komentara

  1. Avatar od  crvenkapica
    E, da sam ranije videla ovaj tekst... Skoro su mi bile potrebne usluge sudskog prevodioca, pa sam kopala po netu i pozvala onog ko mi se učinio pouzdanim. Nisam se pokajala, uradili su to briljantno, ali dobro, nikad se ne zna kad može ponovo da mi zatreba recimo za nemački jezik. Hvala