Da li je štampa na tekstilu dobar marketing? - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

Da li je štampa na tekstilu dobar marketing?

Ocenite unos
Marketing se u početku kada se u 19. veku pojavio napre samo odnosio na prodaju i kupovinu. Savremena definicija marketinga nastala je tek krajem 19. veka. Vekovima je bila dobro poznata praksa marketonga. Međutim, tradicionalni marketong se samo odnosio na prodaju proizvoda i usluga i njihovu kupovinu. Sa razvojem savremenog doba i napredne tehnologije marketing dostiže sveoj vrhunac.
Danas se u marketingu najviše koristi promocija za podsećanje, ubeđivanje i informisanje potrošača, jer je danas izuzetno značajno ubediti potrošače da je određeni proizvod isključivo baš za njih. Promotivne aktivnosti imaju za cilj da kupce upoznaju sa novim bendovima, proizvodima i uslugama, da ih privuku, zainteresuju, ali i naglase vrednost određenog brenda i da tako stvore lojalne potrošače na čiju scest će se uticati kako bi se povećala prodaja nekog proizvoda.Ako je promocija dobra, onda se promovisani proizvod radije kupuje, a u odnosu na konkurenciju se posebno izdvaja na tržištu.
Tipovi promocije

Postoji nekoliko različitih tipova promocije, a uzdvajaju se oglašavanje, direktni marketing, lična prodaja, odnosi s javnošću i prodajna promocija.Određeni kanali komunikacije preko kojih se šalju promotivne poruke i plasiraju marketinške aktivnosti nazivaju se promotivnj kanali komunikacije. U digitalnom dobu izuzetbo je hnačajno da se promocija obavlja oreko različitih komunikacionih kanala i tehnika promocijr kako bi se kombinovanjem različitih kanala komunikacije i promotivnih tehnika postigli najbolji promotivni efekti i privukao veliki broj potrošača.Ako su stručni marketari, onda će i promotivne aktivosti biti kvalitetnije. Sve promotivne aktivnosti moraju da se prilagode kanalima komunikacije i ciljnoj grupi. Nekada su se poslovne ponude i poruke slale isključivo poslovnim pismima, jer je u to vreme jedino bila moguća klasična korespodencija. Međutim, danas je ponuda ogromna, a da bi se došlo do kupaca moraju se jasno osmisliti strategije i kampanje i tako se privukla pažnja potrošača.Pre nego što se pojavio Internet, najvažniji su bili klasični mediji. Danas se veća pažnja posvećuje digitalnim kanalima komunikacije, ali ni klasične medije ne treba zaboraviti. Ali, najpre treba izmeriti kakvu prednost imaju danas digitalni, a kakvu klasični mediji, pa tek onda treba da se opredeljuje budžet. Posebno treba razvijati svest o brendu, pa i u današnje moderno vreme štampa na tekstilu ima veliki značaj.
Nastanak prvih štamparija

Od davnina ljudi su imali potrebu da ukrase odeću. Iako možda tako ne deluje, štampa na tekstili stara je i više od pet milenijuma. Međutim, postoji razlika između štampe na tekstilu nekada i danas. Hiljdama godina ranije isključivo su se koristile boje iz prirode za ukrašavanje odeće.
Štampa na tekstilu u 20. veku

Prava štampa na tekstilu pojavila se krajem 20. veka sa pojavom prvih računara. Preko specijalizovanig štampača i kompjutera danas je moguće direktno štampanje različitih motiva.

vintage-mockup-old-logo.jpg
Neverovatni efekti se postižu na tkanini, jer je odlićan otisak, postojana boja i izuzetna preciznost. Tako je danas moguće i štampanje logoa na svakom predmetu. Kada se logo štampa na tekstilu, onda su boje postojane i ne skidaju se, a ako se održavaju na pravilan način, loga i druga štampa na tekstilu stopiće se sa materijalom i neće pucati.Štampa na tekstilu posebno je postojana pri visokim temperaturama, veoma je otporna na pranje i svetlost.Na tekstilu danas mogu da isprobaju brojni uzorci, pa dizajneri imaju svu slobodu kreiranja. Danas se štampaju različiti motici, oblici i boje, a brzo i jednostavno se štampa na tekstilu autentičan i unikatan logo, pa je danas nebitno da li se bira štampa na majicama, pantalonama ili duksevima.
Kategorije
Razno

Komentara