Koliko je papa test na tečnoj podlozi efikasan? - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

Koliko je papa test na tečnoj podlozi efikasan?

Ocenite unos
Najnoviji metod za pripremu brisa grlića materice jeste papa test na tečnoj podlozi. George Papanicolaou je 1958. godine uveo tradicionalni razmaz sa grlića materice koji se i danas skoro na isti način radi. Iako je nova tehnologija napravila ozbiljne pomake u medicine, Papa test je i danas efikasan skrining test za proveru raka grlića materice.
laboratory-2815641_960_720.jpg
Da li znate da je zahvaljujući ovoj jednostavnoj metodi u poslednjih nekoliko decenija smanjena smrtnost žena od raka grlića materice za skoro 60%, a u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, Norveškoj i SAD-u ovaj skrining test se sistemski primenjuje.Prema dostupnim podacima konvencionalni test je i te kako pouzdan, a 1996. godine je na Konferenciji o raku grlića materice Nacionalni institute za zdravlje SAD doneo zaključak o potrebi uvođenja novih metoda za prikupljanje uzorka, ali i za pripremu i analizu preparata kako bi se smanjio lažan broj negativnih testova. A kao rezultat različitih analiza, istraživanja i prikupljanja uzoraka nastao je i PAPA test na tečnoj podlozi.Prednosti papa testa na tečnoj podlozi

Osnovna razlika između tradicionalnog i LBC razmaza jeste u tome što se prilikom uzimanja uzoraka uzimaju ne samo ćelije iz grlića materice, već i sa grlića materice, a zatim se smeštaju direktno u posudu sa tečnošću za konzerviranje, dok je ranije bilo potrebno razmazati ćelije po mikroskopskom staklu.U dosadašnjoj praksi glavne prednosti u odnosu na konvencionalni metod jesu:
  • Stoprocentna ćelija za laboratoriju;
  • Adekvatnost samog uzorka;
  • Moguća dodatna dijagnostika;
  • Manje dodatno pozivanje pacijenata;
  • Povećano uočavanje promene na ćelijama.

Kada je 100% ćelija za laboratoriju?

LBC procedura podrazumeva da se četkica kojom se bris uzima u medijumu tečnosti za konzervaciju pošalje u laboratoriju, a to podrazumeva da su sve ćelije dostupne za dalje analize preparata. Takve bočice nedeljama čuvaju ćelije i štite ih od oštećenja tokom transporta, ali su i zaštićene od lomljenja. U jednom sloju se slajd sa ćelijama priprema u laboratorijama, a ne pripremaju ih medicinske sestre ili lekari.Da li je uzorak adekvatan?

Iz uzorka se pomoću jednosavnog procesa obogaćuju ćelije, razdvaja i uklanja rv,sluz i ometajući materijal. U takvom slučaju se na slajd prenosi sammo najrelevantniji materijal zadijagnostifikovanje. Na ovaj način smanjen je broj lažno negativnih nalaza i samim tim pomaže da se umanji broj nezadovoljavajućih ili neadekvatnih rezultata.Jednostavno i lako do dodatne dijagnostike!

LB metod za uzrokovanje podrazumeva da se iz jednog uzorka može uraditi dodatni DNK testovi i HPV tipizacija. Važna je sposobnost jednostavnog pokretanja dodatne dijagnostike, posebno ako se u obzir uzme da je preporučljivo da se između dva testiranja ćelia treba da prođe dva meseca. Kod konvencionalnog papa testa nisu mogući dodatni molekularni i biomarker testovi.Smanjen povratak pacijenata na ponovno testiranje!

S obzirom na to da je usavršeno sakupljanje uzorka i obogaćivanje ćelija, ovaj test je pouzdaniji nego bilo koja druga trenutno dostupna metoda. Na taj način je manji broj pacijenata koji dolaze kako bi se ponovo testirali.Jasnije uočavanje promena na ćelijama!

Papa test na tečnoj podlozi doveo je do toga da je jasnija prezentacija ćelija, a to znači da je značajno povećana detekcija promena koje se na ćelijama javljaju za razliku od konvencionalnog testa. Zahvaljujući kompjuterizovanom pristupu se vrši detekcija, a u citološkoj dijagnostici se isključuje subjektivna komponenta.
Kategorije
Život , Zdravlje

Komentara