Šta su strujni invertori? - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

Šta su strujni invertori?

Ocenite unos
Frekventni pretvarači koji imaju međukolo, strujno međukolo ili sadrže naponsko međukolo nazivaju se još i naponski invertori odnosno strujni invertori. Invertori koji imaju međukolo u odnosu na direktne invertore imaju nekoliko prednosti. Naime, ovi invertori bolje strujom upravljaju i vrše redukciju viših harmonika. Takođe, njihova prednost leži u tome što imaju neograničenu izlaznu frekvenciju, a ograničenje postoji prilikom upravljanja korišćenja samih elektronskih komponenti. Za velike izlazne frekvencije koriste se frekventni regulatori koji su u najvećem broju slučajeva izvedeni sa međukolom.
Kada je reč o ceni, direktni invertori su nešto povoljniji od onih sa međukolom, ali zamera im se nešto slabija redukcija viših harmonika. Većina frekventnih pretvarača koristi jednosmerno naponsko međukolo.Koje su sve prednosti pune kontrole brzine?

U svim automatizovanim pogonima danas se standardno koristi trofazni motor koji ima frekventni regulator. Najvažnija mogućnost frekventnih pretvarača jeste upotreba dobrih osobina trofaznih motora. Međutim, glavni zahtev zbog samog pogona motora jeste puna kontrola brzine. Još niz prednosti se ostvaruje upotrebom frekventnih regulatora.Najvažnija prednost svakako je ušteda energije. Brzina obrtanja motora treba da odgovara zahtevima pri bilo kom momentu opterećenja i jedino tada je moguća ušteda energije. To je uglavnom kod ventilatora i pumpi, a utrošena energija trebalo bi da bude srazmerna kvadratu brzine. Kada pogon radi isključivo sa polovinom brzine, on koristi svega 12% nominalne snage.Uz pomoć frekventnih regulatora vrši se i optimizacija procesa. Kada se dobro podesi brzina u samom procesu proizvodnje, onda se ostvaruju brojne pogodnosti. Povećava se proizvodnja, a troškovi održavanja smanjuju, habanje je manje, a manji je i utrošak energije. Tokom proizvodnje ostvaruje se tzv. mekan rad mašine. Šta to zapravo znači? Naime, ako je puna kontrola brzine onda se broj pokretanja i zaustavljanja mašine može drastično smanjiti. Ako se upotrebljava soft-start i soft-stop rampa, onda udari i naprezanja mašine mogu i te kako biti izbegnuta.Troškovi održavanja su manji. Frekventni regulatori ne zahtevaju održavanje. Ako se koriste za upravljanje motorima, onda se povećava radni vek pogona. Recimo, mogu se koristiti kod sistema za navodnjavanje kod kojih od motora pumpe direktno zavisi pojava vodenih čekićakorišćenjiem frekventnih regulatora mogu se izbeći kvarovi na ventilima.Radno okruženje se poboljšava. Ako želite, brzinu pokretnih traka možete podesiti na tačno određenu radnu brzinu. Kada uzmemo na primer pokretnu traku koja služi za punjenje flaša, kada se brzina trake tokom punjenja smanji, stvara se mnogo manja buka.Šta su statički frekventni regulatori?

Frekventni regulatori su se posebno razvijali od početka sedamdesetih godina prošlog veka. Rezultat njihovog razvoja jesu razvijanje mikroprocesorskih tehnologija koje su dovele do pada cene frekventnih regulatora. No, uprkos brojnim promenama, osnovni principi frekventnih pretvarača ostali su isti. Frekventni regulatori sastoje se iz četiri glavne komponente, a to su ispravljač, međukolo, invertor i upravljačko kolo.Ispravljač je spojen glavnim trofaznim ili monofaznim napajanjem i generiše napon. Postoje kontrolisani i nekontrolisani ispravljači. Tri tipa međukola se razlikuju, dok invertori određuju frekvenciju napona na motoru. Upravljačko kolo prima i šalje signale iz invertora, međukola i ispravljača. Od dizajna samog regulatora zavise delovi regulatora čija se funkcija kontroliše.
Kategorije
Razno

Komentara