Kako pripremiti zemljište za uzgajanje borovnice? - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

Kako pripremiti zemljište za uzgajanje borovnice?

Ocenite unos
Za svaki uspešan poljoprivredni prinos neophodno je dobro odabrati i pripremiti zemljište na sadnju. Posebno je važno dobro pripremiti zemljište za uzgajanje borovnice, jer je reč o voćki koja ne uspeva baš u bilo kojom uslovima.supstrat za borovnicu.jpg
Supstart za borovnicu mora da bude odgovarajući, inače neće biti kvalitetnog rpinosa. zato zemljište treba da bude duboko, plodno i da sadrži oko 10% humusa. Takođe, poželjno bi bilo da zemljišta budu kisela, dobro propustljiva i rastresita.Stručnjaci savetuju da borovnicu treba saditi na blagim padinama koja imaju do 7% nagiba. Takođe, osom severnih i severozapadnih položaja koji su na nižim terenima, savetuje se sadnja borovnoce i na južnim višim terenima.Izbegavajte tereme na kojima se voda duže zadržava, ali i zemljište koje je na prostoru gde udaraju suvi, hladni i jaki tereni. Izbegavajte i strme terene, ali i zatvorene doline.S obzirom na to da je koren borovnice veoma osetljiv i male usisne moći, nivo podzemne vode bi trebalo da bude najmanje 5 cm od same površine zemljišta.Problemi sa kojima se susreću uzgajivači borovnice

Čest problem uzgajivača borovnice upravo jeste prekomerna vlažnost. Zemljište bi trebalo da bude uvek umereno vlažno, jer kada nedostaje vlage onda će lišće borovnice dobiti crvenu boju.Najčešći razlog zbog kojeg problemi nastaju jeste voda koja se zadržava do 35cm ispod površine zemljišta i zbog toga u zimskom periodu dolazi do izmrzavanja korena borovnice.Zbog toga bi pre same sadnje najbolje bilo analizirati mehanička i hemijska svojstva zemljišta, jer će zasad borovnice biti najmanje 15 godina na istom mestu. Ukoliko se i neka sitna greška potkrade prilikom sadnje, posledice po proizvočađa mogu biti jako velike.Praksa pokazuje sledeće. Većina proizvođača ide obrnutim putem, prvo sadi, pa tek onda priprema zemljište, a to znatno otežava proces proizvodnje i dodatno povećava troškove.Kada započeti sa pripremanjem zemljišta?

Pre same sadnje godinu dana ranije počnite pripremu zemljišta. Redovno kontrolišite kiselost zemljišta. Ukoliko malo odstupa pH vrednost odmah će se uočiti promene na biljkama. Ako želite da smanjite ili povećate reakciju zemljišta onda bi trebalo da dodate kisela ili fiziološki alkalna đubriva u zavisnosti od potrebe.Povoljan supstrat za borovnicu nastaje i dodavanjem iglica četinara ili strugotine, pri čemu se tako utiče i na bilans vode koja se nalazi u zemljištu.Dodatna kiselost zemljišta i nastaje dodavanjem fiziološki kiselog đubriva, pa se zimi najčešće dodaje sulfat gvožđa. Za vreme vegetacije zemljište se može prihranjivati amonijum sulfatom ili povećanom količinom azotnog đubriva čime se brzo povećava kiselost.Na ekstremno kiselim zemljištima se vrši kalcifikacija, pri čemu se na lakšim zemljištima koristi mleveni krečnjak, a na težim negašeni kreč.Količina materijala predviđenog za kalcifikaciju unosi se dva ili tri puta u zemljište. Da bi se dobio odgovorajući supstrat za borovnicu najpre se pre dubokog oranja unosi 2/3 količine, a onda pred plitko oranje se dodaje 1/3 materijala za kalcifikaciju.Takođe, treba istovremeno dodati i odgovarajuću količinu organskih đubriva kao što je stajnjak i zelenišno đubrivo. A pre same sadnje treba suzbiti višegodišnje korove.Kako do odičnih prinosa?

Da biste postigli najbolje rezultate neophodno je kombinovati upotrebu herbicida sa agrotehničkim merama. A za dobar rezultat poželjna je i smena useva sa primenom herbicida. Ako se pojave glodari i druge štetočine, neophodno je da ih oterate ili uništite postavljanjem otrovnih mamaca.Detaljan plan i ozbiljna analiza zemljišta ključni su za dobar prinos, stoga nemojte tek tako ulaziti u proizvodnju borovnice, jer uzgajanje ove voćke zahteva ne samo naporan rad, nego i adekvatna znanja kako bi prinosi bili odlični.
Kategorije
Razno

Komentara