Koraci do smeštaja u starački dom - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

Koraci do smeštaja u starački dom

Ocenite unos
Koraci do smeštaja u starački dom. Da bismo nekoga smestili u starački dom potrebno je posedovati informacije o ponudi domova, uslovima života u njemu i proceduri koja je potrebna da se obavi.
hands-2906458_640.jpg
Osnovne informacije

Starački domovi se dele na državne i privatne domove za stare. Boravak u domu se plaća i cena zavisi od kvaliteta usluge, lokacije i zdravstvenog stanja potencijalnog korisnika. Osoba može biti smeštena u dom privremeno (korisniku je potrebna dodatna nega nakon neke operacije i dok traje oporavak) ili trajno.

Licenca za rad

Starački dom treba da poseduje odgovarajuću licencu za rad. Licencu za rad izdaje nadležno ministarstvo tj. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ako ispuni odredjene propisane uslove i time obezbedi kvalitetan rad i dobru uslugu budućim korisnicima (opremljenost, kapacitet, stručnost kadra,.. ) dom dobila licencu.
Spisak staračkih domova koji poseduju licencu može se naći na sajtu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Informisanjem na ovom sajtu može se izbeći situacija da se neko smesti u dom koji ne obezbedjuje propisane uslove jer je moguće da neki dom izgubi licencu ili dobije suspenziju u medjuvremenu.

Podnošenje zahteva za smeštaj u starački dom

Za smeštanje u starački dom postoji procedura koja mora da se ispoštuje. Procedura podrazumeva podnošenje dokumentacije Centru za socijalni rad na opštini na kojoj je prijavljen potencijalni korisnik doma. Dokumentacija koja se predaje obuhvata zdravstvenu i socijalnu papirologiju.
Centru za socijalni rad predaje se: fotokopija overene zdravstvene knjižice, fotokopija lične karte, izvod iz matične knjige rodjenih, izjava o volji da se smesti u dom, dokaz o imovini, ček od penzije ili drugi dokazi o prihodima i primanjima, izjava o mogućnosti i načinu plaćanja troškova i medicinska dokumentacija - lekarsko uverenje sa nalazima lekara specijalista. Centar za socijalni rad nakon prijema i obrade dokumentaciju šalje u dom. U staračkom domu komisija razmatra dokumentaciju, razgovara, vrši procenu i donosi odluku o prijemu ili odbijanju prijema u dom.

Prijem u starački dom

I prilikom prijema u starački dom potrebno je ispoštovati proceduru i poneti neophodne stvari. Prilikom prijema važno je da sa korisnikom dodje srodnik ili zakonski zastupnik i voditelj slučaja iz Centra za socijalni rad. Korisnik se prima na adaptacioni period od mesec dana. Posle mesec dana stručni tim na osnovu procene adaptacije korisnika donosi odluku o produženju smeštaja ili obaveštava Centar da treba pronaći adekvatniji smeštaj.
Na prijem je važno poneti ličnu kartu i overenu zdravstvenu knjižicu i korisnik treba da bude u pristojnom higijenskom stanju. Ako se budući korisnik već lečio potrebno da ponese i svu svoju raspoloživu medicinsku dokumenaciju. Potrebno je obezbediti i novčana sredstva za lične potrebe korisnika do početka prijema džeparca. Sa sobom treba poneti odeću i obuću. Za pokretne korisnike: sezonsku odeću (preporučuje se trenerka - 3 kompleta) i obuća, majce, dve kućne haljine/bade mantil, donji veš, čarape, pidžame, nekoliko peškira, papuče i pribor za ličnu higijenu. Za nepokretne korisnike: 4 majce kratkih rukava, pidžame, nekoliko peškira, bade mantil, trenerku, papuče, džemper.
Kategorije
Život

Komentara