Kako osnovati preduzetničku agenciju u Srbiji u 6 jednostavnih koraka? - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Dragan-che

Kako osnovati preduzetničku agenciju u Srbiji u 6 jednostavnih koraka?

Ocenite unos


Ukoliko ste dobro razmislili, napravili analizu tržišta i konkurencije i sve to ste ubacili u jedan sveobuhvatni biznis plan kojim ćete moći da se vodite u poslovanju, onda je na nama da vam poželimo sreću i ukoliko možemo pomognemo operativnim savetima kako i na koji način možete pristupiti registraciji svoje preduzetničke radnje.

NAPOMENA: ovaj tekst je izrađen sa namerom da pomogne budućim preduzetnicima prilikom osnivanja preduzetničke radnje, dok je proces za registraciju DOO privrednih društava nešto drugačiji i zahteva dodatne korake.

Procedura za osnivanje preduzetničke radnje

Pre nego što započnemo sa operatvnim koracima osnivanja preduzetničke radnje, želeli bismo da napomenemo da je za osnivanje firme, odnosno za proces registracije preduzetničke agencije dovoljno da – prateći ovaj tekst - investirate svoje vreme, ili ukoliko smatrate da je proces previše opširan, možete ga preporustiti nekoj od agencija koje se uslužno bave postupkom otvaranja firme.

Pored toga, bitna stvar je i to da li ćete se odlučiti da budete preduzetnik “knjigaš” odnosno da li ćete voditi poslovne knjige ili želite da radite kao preduzetnik paušalac.

6 koraka za osnivanje preduzetničke agencije u Srbiji

Ceo postupak osnivanja preduzetničke agencije nije previše komplikovan i možete ga obaviti u nekoliko jednostavnih koraka.

Da krenemo redom.

Korak 1: Registracija preduzetničke radnje kod Agencije za privredne registre

Prvi korak osnivanja preduzetničke radnje je sam proces registracije kod APR-a. Ovaj proces započinje popunjavanjem registracione prijave koju možete preuzeti sa sajta APR i popuniti je u elektronskom formatu. Nakon toga, popunjenu Registracionu prijavu je potrebno odštampati i priložiti uz ostalu potrebnu dokumentaciju.

Korak 2: predaja prijave i odlučivanje registratora po prijavi

Registraciona prijava se predaje nakon pribavljanja sve potrebne dokumentacije samim fizičkim odlaskom i predajom prijave Agenciji za privredne registre.

Korak 3: dobijanje rešenja iz APR-a

Nakon što APR pozitivno odluči o Vašoj prijavi, sam APR će kreirati Rešenje kojim se registraciona prijava usvaja. Sama dostava, odnosno preuzimanje rešenja se vrši na način koji ste naveli u Registracionoj prijavi. Ukoliko ste naveli da želite da odluke Registratora preuzmete lično, idite u APR i preuzmite Rešenje.

Korak 4: otvaranje tekućeg računa

Da biste mogli da poslujete, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke. Otvaranje računa kod poslovne banke je nešto što takođe za Vas može uraditi agencija za osnivanje preduzeća ili možete to i sami uraditi zaključenjem Ugovora o vođenju poslovnog računa sa bankom po vašem izboru. Ovo mora učiniti direktor lično, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje.

Korak 5: poreska uprava i lokalna uprava javnih prihoda

Nakon što otvorite račun u banci, preostaje vam da kompletnu dokumentaciju predate knjigovodstvenoj agenciji sa kojom ste dogovorili dalju saradnju, a sama knjigovodstvena agencija će preuzeti postupak prijave Poreskoj upravi.

Prva obaveza firme biće da u roku od 15 dana od datuma registracije (datuma donošenja rešenja o registraciji koje je izdao APR) preda poresku prijavu poreza na dobit Poreskoj upravi elektronskim putem, posredstvom servisa ePorezi. Vodite računa da ne probijete navedeni rok. Posledica ovog propusta, osim kazne, može biti oduzimanje PIB-a vašoj firmi, što vas sprečava da obavljate delatnost, sve do otklanjanja posledica, odnosno do vraćanja PIB-a.

Korak 6: izrada pečata

Iako je Članom 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima eksplicitno propisano da Vam pečat više nije potreban, (osim kod apliciranja kod Zavoda za intelektualnu svojinu zbog neusklađenosti zakona), naša preporuka bi bila da ipak uradite i sam pečat. Naprosto, nije vredno stresa kada Vam neki od službenika zbog procedura koje zahtevaju korišćenje pečata ne odobri zahtev.

I za sam kraj, savetujemo vam da pre nego što otvorite preduzetničku radnju pogledate koja su to isplativa zanimanja u Srbiji. Želimo Vam puno uspeha u budućem radu!

Updated 25.06.2019 at 09:35 by Dragan-che

Kategorije
Društvo oko nas , Posao i ekonomija

Komentara