Ujeo Vas je pas lutalica – šta da radite? - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

VladanM

Ujeo Vas je pas lutalica – šta da radite?

Ocenite unos
dog-2411762_1280.jpg

Pas lutalica ili nevlasnički pas je odbačen i nenaviknut na ljude. Na žalost, često se dešava da pas lutalica napadne čoveka, čak ga i ujede. Bez obzira da li Vam je namera dobra ili loša, ako oseti strah, pas lutalica će skočiti i ujesti Vas.


Nakon ujeda, treba obavezno potražiti medicinsku pomoć, a potom i pravnu.

Prva medicinska pomoć se pruža u Ambulanti, a potom se napadnuta osoba šalje na Infektivnu kliniku. Na Infektivnoj klinici se prima vakcina protiv besnila i sprovode se neophodne analize. Infektivna klinika je dužna da obavesti nadležne organe u cilju pronalaženja psa lutalice.

Kome se obratiti za odštetu?

Ljudi koji su napadnuti i ujedeni od strane jednog ili više pasa lutalica imaju pravo na odštetu. U slučaju napada vlasničkog psa, odšteta se traži od vlasnika psa, dok se u slučaju psa lutalice odšteta potražuje od grada ili opštine gde se napad desio.


Grad odnosno opština su dužni da sprovode program kontrole i smanjenja populacije pasa na ulici. Na gradu je odgovornost hvatanja i zbrinjavanja životinja koje žive na ulici, a samim tim je grad i odgovoran ukoliko do napada i ujeda dođe.


Šteta koju nanosi pas lutalica može biti nematerijalna (strah, fizički ili psihički bol, fizička naruženost) i materijalna (pocepana odeća, troškovi lečenja, gubitak prihoda zbog bolovanja itd.).


Grad je u obavezi da osobi koja je pretrpela ujed psa ponudi određenu novčanu nadoknadu, ali je taj iznos para mnogo manji nego u slučaju iznosa koji se dobija putem suda. Na odluku vansudskog poravnanja se čeka nekoliko meseci, čak i godinu dana, tako da se ljudi uglavnom odlučuju da tuže grad.


Oštećenim ljudima koji planiraju da tuže grad zbog ujeda psa se toplo preporučuje angažovanje advokata. Ne morate plaćati advokata jer oni mogu naplatiti kasnije svoju uslugu kroz sudske troškove. Grad, kao tuženog u sporu, zastupa Gradsko javno prvobranilaštvo.

Ko su lažne žrtve?

Ujed psa nije ni nalo naivna pojava, ali je mnogi zloupotrebljavaju. Ukoliko želite da pokrenete sudski postupak, poželjno je imati minimum jednog svedoka koji će potvrditi Vašu priču vezanu za napad i ujed psa. U Srbiji je bilo jako puno slučajeva lažnih žrtvi. Lažne žrtve su ljudi koji su lažirali ujed. Da bi zaštitio budžet od prevaranata, grad i sud su pooštrili kriterijume i povećali opreznost prilikom upuštanja u slučajeve ljudi koji su ujedeni od strane pasa lutalica.


Ukoliko se otkrije prevara, osobu koja je htela da ošteti državu čeka krivična prijava, a potom zatvorska i novčana kazna.


Postupak naknade štete

Da biste ušli u postupak i tužili grad, potrebno je nabaviti svu potrebnu medicinsku dokumentaciju. Najbitniji su izveštaj ortopeda i izveštaj infektologa. Međutim, pre svega se treba pripremiti psihički na sudski proces koji ima običaj da traje i tri godine.


Nakon što se napad ili ujed psa desi, poželjno je pozvati policiju koja ima obavezu da izađe na teren i sačini službenu belešku povodom slučaja. Pored svedoka, službena beleška je još jedan dokaz koji će Vam pomoći da dobijete spor na sudu.


Sud može na predlog stranke da odredi veštačanje, kako bi se na adekvatan način utvrdila jačina bola i kvalifikacija telesne povrede. U pitanju je veštačenje ortopeda-traumatologa i psihijatra.


Naknada nematerijalne štete nije uslovljena naknadom materijalne štete. Od težine povrede zavisi visina novčane odštete. Minimalni iznos koji se naplaćuje kroz sudski postupak iznosi 100.000 dinara. Naknada štete je veća ukoliko je pas lutalica ujeo maloletno dete. U tom slučaju se cifra može popeti i na 500.000. Ukoliko se ne pokrene sudski postupak (vansudsko poravnanje), visina novčane naknade se kreće od 20.000 do 80.000 dinara.


Nije lako ostati pribran nakon napada i ujeda, naročito ako se radi o čoporu uličnih pasa. Ako je za utehu, uz malo strpljenja uvek postoji mogućnost da naplatite štetu koja Vas je zadesila na nekoj javnoj površini.
Kategorije
Razno

Komentara