Ja, neka ... - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

New Time

Ja, neka ...

Ocenite unos
копнеж

.таа.
.да – таа.
.таа има чудесни очи.
.со секој заглед во нив.
.поинакви се.
.сини.
.длабоки.
.недофатни.
.виножитни.
...
.но таа.
.не знае какви се нејзините очи.
.никогаш не гледа во нив.
.ниту кога наутро ги бои пред да го прегрне денот.
.ниту кога се измива од страста на ноќта.
.ниту кога љуби.
.ниту кога се смее.
...
.само чувствува дека тие се чудесни.
.топли.
.бурни.
.врели.
.студени.
.магливи.
.сончеви.
...
.таа.
.да – таа.
.го препознава тоа.
.од копнежот во неговите очи.

n.t.s.
Kategorije
Nekategorizovano

Komentara