O cemu voditi racuna prilikom pisanja diplomskog rada - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Distorzija

O cemu voditi racuna prilikom pisanja diplomskog rada

Ocenite unos
Diplomski rad predstavlja pisani tekst i radi se na samom kraju univerzitetskih studija. Vrlo je sličan pisanju seminarskog rada samo što se u diplomskom radu bira složena tema koju je potrebno detaljnije obraditi. U njemu student vrši obrađivanje detaljno teme koja je povezana sa njegovim predmetom studija. On je obavezan da bi se okončale studije.Odbrana diplomskog reda je nakon svih položenih ispita koje je student imao tokom studiranja. Brani se pred komisijom koju čini jedan ili dva mentora i neki od asistenata. U njemu student predstavlja obrađivanje teme koaj može biti čista teorija, kombinacija teorije i prakse ili samo prakse.

Prilikom izrade diplomskih radova, studenti moraju da vode računa da diplomski rad mora da sadrži naslov, sadržaj, uvod, glavni deo, zaključak i biografiju.

Naslov je nešto što se prvo uoči i pročita kada je diplomski rad u pitanju. On je napisan tako da upućuje na sadržaj diplomskog rada. Iz samog naslova se uglavnom može predpostaviti o čemu će biti reč u samom radu. Kada se naslov definiše potrebno je obratiti pažnju na kratkoćui preciznost. Takođe je neophodno da budete umereni što se tiče pisanja na temu koju ste izabrali. Iz naslova se može videti da li je student izabrao temu koja odgovara njegovoj oblasti interesovanja. Takođe je potrebno da naslov bude tako napisan da se u bazi podataka u kompjuteru što jednostavnije sam rad razvrsta i klasifikuje prema već postojećim naučnim disciplinama i oblastima. Iz tog razloga ćete često čuti da je naslov ogledalo diplomskog rada. Da bi naslov što potpunije odgovarao vašem tekstu savetuje se da se on formira na samom kraju pisanja diplomskog rada. Naslov se može izabrati od već ponuđenih ali i student sam može da ga formira. Ukoliko izabere sam da ga formira mora da vodi računa o tome da bude što jasniji, precizniji, privlačniji i onoliko koliko treba informativan. Kada se piše naslov on zahteva da bude pun naziv, kratak i koncizan. Skraćenice i suvišne reči morate izbaciti jer je to neprofesionalno. Savetuje se da bude dugačak jedan red, nikako ne bi trebalo da prelazi u drugi, jer se tako gubi konciznost. Što se tiče odabira teme, nju može mentor predložiti studentu a može je i student sam izabrati. Svakako je bolje da kandidat sam to učini. Naravno uvek treba da ima u vidu sve faktore koji su bitni za formiranje naslova, koje smo pritom gore naveli.

Pisanje predgovora u diplomskom radu nije obavezno ali se preporučuje. U predgovoru autor vrši navođenje motiva za izradu, razlog zbog kojeg je baš tu temu izabrao. Dužina pedgovora ne bi trebalo da pređe više od jedne stranice teksta.

Komentara