Uličnjenje i obezličenje - Samopopredmećenje III - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Tišina

Uličnjenje i obezličenje - Samopopredmećenje III

Ocenite unos
Pokretljivost, neuparloženost Jastva, preduslov je rascepljenja i neprekidne korespondencije između "Ovde" i "Sada" dela sopstva koje posmatra i "Ovde" i "Sada" dela koji preuzima odgovornost izmeštanja u priču. Sila doživljaja zakrivljuje vreme, ispredilicom nezaborava plete mrežu nove, Duhom posećene i posvećene prostorno-vremenske dimenzije u kojoj se prepoznaje vedro lice sudbine. Vreme gubi svoju pravolinijsku dinamiku unutar bića, "ninje" i "prisno" jedno su pored drugog, večnost se projavljuje u vremenu, u sadašnjosti. "... u jednom času ... živimo u svim dobima sveta, vaistinu u svim svetovima svih doba"(Henri Dejvid Toro). Doživljaj, središte pomenute mreže, poput vaseljenskih gravitacionih monstruma prožderava svevreme pojave postojanja, a vaspostavlja se kao bavilište svetla.
Vešto manipulišući mogućnošću transponovanja pogleda kroz kapiju zakrivljenog vremena, podeljeno sušto osmatra sebe prisno, iz samog postojanja. Reflektujuće Ja preuzima lik čitaoca dela u kome Oživljavajuće Ja biva animirano da u plamenu sećanja ponovi odigrane životne role. "Ne prestajući da protiče vreme zaostaje ispunjeno samo sobom"(Oktavio Paz).
U domu nezaborava duša umetnika stoji prozirna pred inkrustacijama samosvagdašnjosti. Pesnik je u biblioteci svojih završenih i još nezapočetih ostvarenja. Postojanje se upisuje i biva stalno intrpretirano. "Pravo je čudo prisetiti se u datoj tački nečega potpuno stranom onome što se zove sadašnjost, i koje već samim svojim pojavljivanjem preopbražava predmet"(Pol Valeri).
*
Subjekt = objekt sopstvenog posmatranja u doživljavanju, odgonetanju i pamćenju stvarnosti.
Subjekt = objekt koketerije s pažnjom svetine.
Prva jednačina ukazuje na uličnjenje, korak ka konstituisanju ličnosti i ličnosnog saodnošenja s ljudima i Bogom, a druga govori o obezličenju bestidnog samoživca - umetnika.

iz knjige "Prozor" Zosim Popac
Kategorije
Nekategorizovano

Komentara