Samoogledanje - Samopopredmećenje II - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

Tišina

Samoogledanje - Samopopredmećenje II

Ocenite unos
Doživljavajuće Ja predstavlja celinu, sveukupnost bića u doživljaju, dok se o Reflektujućem Ja može govoriti posle rascepljenja Doživljavajućeg Ja na Ja-koje-priča, iliti Reflektujuće Ja, i na Ja-u-priči-životu u kome se ogledali Celovito Ja u spokoju sagledanja. Umetnički čin jedino je moguć ako se između njih zapodene gatanje.
Ja-koje-je-u-priči - Oživljavajuće Ja + Ja-koje-posmatra - Reflektujuće Ja = Doživljavajuće Ja.
Osnove samosvesti
*
Mora se izvesti potuđenje, opredmećenje dela sopstva koje se posmatra, da bi razum ustanovio pojmovno-jezičku datost kao pandan osvešćenog osećanja. Posmatrati deo sopstva izdvojeno, postaviti ga u priču, znači objektivizaciju jastva. Samoogledanje. Ospoljavanje rascepljenog unutarja. U podvojenosti razum dobija privilegije i postaje inaugurator lirskog subjekta. Nema pesme, odjeka, bez novog subjekta, jer u njegovoj pojavnosti doživljeno se ovaploćuje i u jaslama nezaborava tone u reč.
Osećanja - grčenja duše; misao - grč uma.
Snaga uma glavni je oformitelj pojmova, ali baš s toga se ljudski um ne ukazuje kao instanca koja može da reši zagonetke i tajne života, već kao siromah koji prebira po deponijama neiskazivog pokušavajući da se od napabirčenog izgradi posve sigurno nedostatni tekst. "Bez reči stići do reči (kako je to daleko i kako malo verovatno) ..." (Hulio Kortasar). Razum je materijalizator osećanja. Rezultat tog akta jesu reči - skamenjene slike sveta.
"Reč se iz sna otima
kao cvet ili ko staklo
puno oblika i dima" (Antonen Arto)
Ponekad osokoljen iznenadnom senzibilnošću otkrivam urođene nedostatnosti, insuficijentno opstajanje reči. Žudnja za samokrikom oplodi nemuštost, te ih čovek mrtvolezne iskrkolji. "Jezik kao takav može da se konstituiše jedino uz pomoć izvorne katastrofe, nasilnog odvajanja od prirode, smrtnog i neprekidnog pada ... " (Klod Levesk).

iz knjige "Prozor" Zosim Popac

Komentara