VojvodinaCafe - Ujedinila se klizišta u Kameničkom parku
  • Ujedinila se klizišta u Kameničkom parku

   Dva klizišta su početkom godine aktivirana u Kameničkom parku, koja su se potom spojila u jedno. Zbog toga je deo ovog parka zatvoren za posetioce gotovo tri meseca. Ova klizišta nalaze se ispod pešačke staze koja vodi do Univerziteta Edukons i "Memento mori MMA" do Mosta slobode, navodi Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije u odgovoru za 021.rs na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.   Kako je ustanovljeno početkom marta ove godine, oba klizišta bila su dužine od oko 80 metara, širine oko 50 i visine između 20 i 30 metara, od gornje pešačke staze koja vodi od Univerziteta do Mosta sloboda, pa sve do staze u Kameničkom parku.

   Nakon inspekcijskih i stručnih nadzora, ovaj deo zvanično je zatvoren za posetioce 9. marta ove godine. Klizište je u stanju mirovanja, a na ovoj lokaciji je u granicama zaštićenog prirodnog dobra došlo do oštećenja, ugrožavanja i delom uništenja vegetacije.

   Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je sredinom aprila ovoj upravi dostavio predlog aktivnosti u cilju stabilizacije klizišta u zoni Kameničkog parka.

   Kako su oni predložili, potrebno je uraditi projekat istražnih radova za klizište, u skladu sa njima uraditi geotehnička istraživanja i elaborat, a nakon toga i projekat sanacije klizišta.

   "Predlog privremenog rešenja za odvođenje vode za lociranih mesta nakupljanja je da se uradi drenažni rov duž podnožja padine i jedan deo kao zacevljena kanalizacija", predložili su oni tada.

   Kako se dodaje u izveštaju iz marta, prema proceni stručne službe razlog aktiviranja klizišta su dva vodena izvora.

   "Izvori su se po jedan nalazili u oba dela klizišta, koja su ga aktivirala natapanjem vode, koja se potom krenula slivati u Kamenički park, čime je stvorila jezerce", navodi se u izveštaju.

   Preporuka stručne službe gradske uprave tada je bilo da se hitno prokopa kanal uz pešački stazu do već postojećeg jezera u parku koje ima izgrađen odvod viška vode u Dunav.

   Deo problema klizišta upravo je bio i kompleks zgrada izgrađen uz glavni put u Sremskoj Kamenici.

   Prema izveštaju stručnog nadzora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode od 8. februara ove godine do kog je 021.rs došao, za opasnost od aktiviranja klizišta znalo se još 2021. godine.

   Kako piše u izveštaju iz 8. februara u koji je 021.rs imao uvid, stambene zgrade, objekti Univerziteta "Educons" u Sremskoj Kamenici i drugi objekti sa okolnim popločanim površinama iznad parka prirode imaju ispuste kojim se atmosferske padavine slivaju niz padinu i potpomažu procese erozije.

   "Na rubu jedne od parcela stambene zgrade postoji čak i česma kojoj popločana površina dvorišta sa padom ka izgrađenom slivniku i parku predstavlja način odvođenja vode. Pojedini objekti na drugoj parceli su sastavljeni na parceli SP 'Kamenički park', odnosno izgradnjom objekata se ušlo u granice parka. Takav uticaj izgradnje na mestu nagiba sa svim dodatnim slivanjem voda sa parcele je neminovno ugrožavajući", navodi se u izveštaju.

   Dodaje se i da je Studijom zaštite SP "Kamenički park" iz 2021. godine evidentiran ugrožavajući faktor izgradnje uz južnu granicu parka.

   "Ovaj uticaj nastao je neadekvatnim uređenjem parcela i izgradnjom objekata u zoni između Ulice vojvode Putnika i SP 'Kamenički park', na kom prostoru se atmosferske i druge vode sistemom oluka, slivnika i cevi dovode do najniže tačke parcela i potom slivaju u hrastovu šumu u granici zaštićenog područja izazivajući eroziju zemljišta, izvaljivanje stabala, žbunja i zabarenje srednjeg platoa u zoni dečijeg igrališta", navodi se u dokumentu u koji je 021.rs imao uvid.

   Zadatak JKP "Gradskog zelenila" biće da radi na revitalizaciji prostora, uklanjanju izvaljenih stabala, kao i posađivanje uništenih vrsta žbunja u ovom delu Kameničkog parka.

   Ono što se može videti u rešenju Gradske uprave za inspekcijske poslove, Sektora za zaštitu životne sredine, od 13. marta tekuće godine jeste da JKP "Gradsko zelenilo" ima rok od 120 dana da sprovede mere zaštite prirode u cilju revitalizacije prostora, a za izvođenje radova potrebno je podneti zahtev Zavodu za zaštitu prirode za izdavanje uslova zaštite prirode.
   Komentara Pošaljite komentar

   Kliknite ovde da biste se ulogovali

   2+6 (rezultat upiši slovima)