VojvodinaCafe - Više nema zvanja komunalaca zbog buke u Novom Sadu
  • Više nema zvanja komunalaca zbog buke u Novom Sadu

   Nova gradska Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, koja je usvojena krajem decembra 2017. godine, uvela je nova pravila ponašanja u novosadskim zgradama zbog čega su se mnogi stanari žalili Zaštitniku građana Novog Sada, saznaje 021. Naime, 27. decembra 2017. godine, Skupština grada donela je Odluku o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.   Ovom odlukom predviđeno je da građani više ne pozivaju samostalno komunalnu policiju kada je u zgradi u kojoj žive buka ili bilo kakvo drugo remećenje mira - već sve probleme u pisanoj formi prijavljuju upravniku zgrade/stambene zajednice, a koji potom one koji prave probleme treba da - uči ponašanju.

   Konkretno, član 44 ove odluke propisuje da o nepoštovanju kućnog reda stanari prvo obaveštavaju upravnika u pisanoj formi, a on će po prijemu pisanog obaveštenja da pouči prekršioca da je u obavezi da poštuje opšta pravila kućnog reda, pa će da sačini belešku. Ukoliko se stanar ni nakon toga ne pridržava pravila kućnog reda, učinjeni prekršaj se prijavljuje komunalnoj policiji.

   Međutim, tu nije kraj - član 45 odluke propisuje da je upravnik u obavezi da "pomogne" komunalnoj policiji u obavljanju posla, tako što će ukazati na pojedinačne propuste stanara i dati podatke o stanarima koji se ne pridržavaju opštih pravila kućnog reda u zgradi. Komunalna policija može da izda prekršajni nalog.

   Ovakva načela izazvala su revolt dela građana i upravnika zgrada, koji su se javili Zaštitniku građana Novog Sada. Kako kažu, neverovatno je da komunalna policija neće izlaziti na teren po pozivu građana i da postoji obaveza pisanog obraćanja upravniku zgrade - čak i u situaciji da se neko, recimo, nasilno ponaša ili pravi buku u tri sata ujutru.

   "Zaštitnik građana Novog Sada primio je više pritužbi u kojima se građani žale iz razloga što Odlukom nije regulisan način ponašanja stanara u stambenim zgradama po pitanju buke koji bi zaštitio stanare, onako kako su to uradili drugi gradovi. Potom, žale se na proceduru obaveštavanja komunalne policije koja je vrlo komplikovana, što odlaže vreme reakcije. Nadalje, građani navode da je potrebno da komunalne službe reaguju na prijave bilo da su od strane stanara ili upravnika, te postavljaju pitanje šta da rade stanari ukoliko je upravnik odsutan", kaže za 021 Zaštitnica građana Marina Popov Ivetić.

   Kako dodaje, jedno udruženje građana prijavilo je da komunalci zahtevaju prisustvo upravnika kada se postupa po kršenju kućnog reda, što nije u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada - naime, član 53 ovog zakona ni u jednoj rečenici ne propisuje ovu obavezu upravnika, već definiše da je isti dužan da evidentira problem, ne i da izlazi na teren.

   Građani su predložili da se ova gradska odluka stavi van snage dok se ne održi javna rasprava, a potom usvoji nova, bolja odluka.

   "Zaštitnik građana Novog Sada će u narednom periodu razmatrati sve primedbe iz dostavljenih pritužbi i preduzeti mere iz svoje nadležnosti, a jedna od nadležnosti Zaštitnika građana Novog Sada je i da podnese inicijativu za izmenu odluka i drugih opštih akata, ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog nedostatka u propisima, kada smatra da je to od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava građana", poručuje za 021 Zaštitnica građana Novog Sada.

   Tu nije kraj nelogičnostima gradske odluke. Ista u članu šest pominje "porodično slavlje" kao posebnu okolnost, iako nije jasno šta se pod tim misli. Zato se Zaštitnica građana Marina Popov Ivetić obratila Skupštini grada Novog Sada sa zahtevom da protumači čitav član šest, a posebno šta znači "porodično slavlje".

   Kako za 021 kaže predsednik Udruženja privatnih licenciranih upravnika Novog Sada Nebojša Berak, ova odluka koju je usvojila Skupština grada je "antiustavna" i problematična po više osnova. Prvo, odluka prebacuje dužnosti komunalne policije delimično na upravnike.

   "Zbog čega plaćamo komunalnu policiju? Ovo je totalno rasulo. Zbog čega bih ja morao da budem prisutan na licu mesta, da hrabrim i bodrim komunalnog policajca da radi svoj posao? Besmisleno je i to što će meni stanar slati mejl ako se nešto dogodi u tri ujutru. Šta ćemo ako ja nisam tu?", navodi Berak.

   Inače, kako saznaje 021, ove sedmice će po pitanju Zakona o stanovanju i održavanju zgrada biti održan sastanak u Ministarstvu građevinarstva sa svim upravnicima zgrada, a na sastanku će biti potegnuto i pitanje ove odluke Grada Novog Sada.
   Komentara 1 komentar
   1. Avatar od Beli Beli
    Beli Beli -
    čiji li je mozak smislio ovako nešto da mi je znati...
   Komentara Pošaljite komentar

   Kliknite ovde da biste se ulogovali

   4+3 (rezultat upiši slovima)