VojvodinaCafe - Gradiće se mini hidroelektrane na kanalu DTD
  • Gradiće se mini hidroelektrane na kanalu DTD

   Pokrajinska vlada usvojila je na današnjoj sednici Informaciju o hidro potencijalima na kanalskoj mreži Dunav-Tisa-Dunav (DTD). Na osnovu stručne analize, preduzeće "Vode Vojvodine" sačinilo je pregled mogućnosti za izgradnju malih hidrocentrala na hidrosistemu DTD. Kako je navedeno, studijom su definisani uslovi za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju malih hidroelektrana, prenosi novosadski radio 021.rs.   Ocenjeno je da takva mogućnost postoji na brani na Tisi kod Novog Bečeja i banatskom delu hidrosistema DTD, dok je za bački deo hidrosistema DTD potrebno uraditi dodatne analize. U zaključcima sa današnje sednice navodi se da je Pokrajinska vlada opredeljena u nameri da se u narednom periodu grade mini hidroelektrane na hidrosistemu DTD, kao obnovljivi izvor energije koji nije dovoljno iskorišćen.

   Takođe, Pokrajinska vlada podržava JVP "„Vode Vojvodine" da pokrene postupak javno-privatnog partnerstva radi izgradnje malih hidrocentrala. "Vode Vojvodine" se zadužuju da, u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, procene opravdanost primene određenog modela tog partnerstva za lokacije koje su definisane kao moguće za izgradnju malih hidrocentrala.
   Komentara Pošaljite komentar

   Kliknite ovde da biste se ulogovali