VojvodinaCafe - Od Pokrajine za treće dete 12.000 dinara mesečno
  • Od Pokrajine za treće dete 12.000 dinara mesečno

   Pokrajinska vlada usvojila je rešenje o isplati pomoći porodicama za treće dete od 12.000 dinara mesečno. Prema tom rešenju, porodicama u kojima se rodi treće dete, nakon isplaćenih svih obaveza za prethodnu godinu, počinje i isplata od 12.000 dinara mesečno u 2017. godini. Oko 4.200 porodica u Vojvodini ostvaruje pravo na tu pomoć, za koju je u pokrajinskom budžetu planirano 660 miliona dinara, prenosi RTV.   Pokrajinska vlada usvojila je informaciju o izvršenju budžeta i prema tom dokumentu, tekući prihodi i primanja budžeta su, kako se kaže u saopštenju Biroa za informisanje Pokrajinske vlade, sa prenetim sredstvima iz ranijih godina u periodu januar - decembar 2016. godine ostvareni u iznosu od 62,8 milijardi dinara, odnosno 101,3 odsto od planiranog.

   Rashodi i izdaci budžeta izvršeni su u iznosu od 57,02 milijarde dinara, odnosno 91,96 odsto od planiranog, a planirani budžetski deficit za 2016. godinu iznosi 3,1 milijardu dinara, doj je ostvaren budžetski suficit u iznosu od 2,4 milijarde dinara.

   Budžet za 2016. godinu realizovan je kroz 60 programa sa 199 programskih aktivnosti i 51 projektom, a konačan finansijski rezultat i svi ostali pokazatelji poslovanja pokrajinskog budžeta biće utvrđeni završnim računom budžeta za 2016. godinu.

   Danas je, između ostalog, za pravobranioca AP Vojvodine na period od pet godina postavljena Vesna Ivančić, diplomirani pravnik iz Novog Sada.
   Komentara Pošaljite komentar

   Kliknite ovde da biste se ulogovali