VojvodinaCafe - Plovni put od Opova do Pančeva
  • Plovni put od Opova do Pančeva

   Rekom Tamiš, iako već decenijama nema plovni status, i dalje krstare ribari i zaljubljenici, a oni najsmeliji plove i duž čitavog toka Tamiša u srpskom delu tako što na rukama prenose čamce kod ustava na reci.
   Grad Pančevo i Opština Opovo najavljuju inicijativu za vraćanje statusa plovnog puta reci Tamiš na potezu od Pančeva do Opova.

   Ova inicijativa se odnosi na deo reke po sektorima, od ušća u Dunav do Sefkerina i od Sefkerina do drumskog mosta i ustave Opovo. Ukupna dužina oba plovna sektora je 40 kilometara, što predstavlja veliki potencijal za Pančevo i Opovo. Inicijativu za vraćanje statusa plovnog puta reci Tamiš podržava Privredna komora Vojvodine, a podrška se očekuje i od Skupštine Vojvodine.

   - Za razliku od Opova i Tomaševca, ustava Pančevo ima prevodnicu i plovnu vezu sa Dunavom, što predstavlja još jedan benefit za kontakt sa velikim plovnim putem. Ovaj mali plovni put naći će se najverovatnije u sistemu državnih vodenih puteva, koji će privući privrednike i nautičare, a ulaskom u Evropsku uniju, postaće i deo Evropske plovne mreže - naglašava Milorad Timčenko, zadužen za oblast turizma i nautičkog turizma u Gradskom sekretarijatu za privredu.

   - Nema na Tamišu ništa veliko da se radi. Potrebno je samo da se ispravi ono što je već dvadesetak godina bilo zapušteno dok Tamiš nije bio plovan - objašnjava Zoran Gvozdenović, načelnik Lučke kapetanije u Pančevu.

   Po proceduri, potrebno je da inicijativu pokrene Grad i da se uradi studija opravdanosti za omogućavanje zvanične plovidbe. Gvozdenović podseća da je jedini problem novoizgrađeni most u Sefkerinu, jer on zbog nedovoljne visine onemogućava plovidbu u tih devet kilometara od Sefkerina do Opova svim čamcima.

   - Tamiš je svrstan u kanalski sistem plovidbe, a zbog nedovoljne visine mosta je odlučeno da se tih 40 kilometara Tamiša podeli u dva sektora. Prvi, do Sefkerina, po kojem će moći da plove svi brodovi kao i u svakom kanalu. To su brodovi do hiljadu tona. I sama prevodnica u Pančevu može da propušta samo takve brodove. Od Sefkerina će nažalost moći da plove samo čamci i brodići koji nisu viši od pet metara ili kako je to zakonom regulisano - plovila za sport i rekreaciju, objašnjava Gvozdenović.

   Greškom arhitekte, lokalne samouprave ili samog izvođača radova prilikom gradnje mosta u Sefkerinu, pre nekoliko godina izgrađen je most koji onemogućava da ispod njega prolaze brodovi viši od pet metara, ali u tom trenutku projekat je bio u skladu sa tada važećim zakonima.

   Novim zakonom je sada regulisano da se na svim vodama vodi računa pre svega o visini mosta. Ranije je bila obaveza da se o tome brine samo na vodama označenim kao plovni put. Zato je sad i nemoguće razmišljati o tome da brodovi od hiljadu tona plove nakon tridesetog kilometra Tamiša, jer jednostavno neće moći da prođu ispod mosta na Sefkerinu bez obzira na vodostaj reke.
   Komentara Pošaljite komentar

   Kliknite ovde da biste se ulogovali

   Koji je glavni grad Vojvodine?