VojvodinaCafe - Propada nemačka donacija za Palić?
  • Propada nemačka donacija za Palić?

   Jedino subotičko gradsko preduzeće, kojem nije odobren program poslovanja za tekuću godinu je JP "Palić-Ludaš", a kao razlog navedeno je nepropisno kažnjavanje osoba koje seku trsku u okolini jezera i nenamensko trošenje 12 miliona dinara namenjenih poljočuvarskoj službi. Kako nema plan poslovanja, preduzeće ne može sredinom marta da počne selektivan lov ribe pod nadzorom nemačkih stručnjaka i napravi plan detaljne regulacije jezera, čime je dovedena u pitanje donacija od 6,5 miliona evra nemačke KFV banke.   Naime, povod vladajućoj koaliciji, predvođenoj SVM, da odbije program, bio je kombajn za sečenje trske, koje je preduzeće nedavno zaplenilo od fizičkog lica.

   - U zakonu stoji da preduzeće treba da brine o zaštićenom delu rezervata, ali nigde nije rečeno da ima pravo da kažnjava one koji seku trsku i da petina trske ide njemu - obrazloženo je odbijanje programa. - Nigde u planu preduzeća nije prikazana namena sredstava od kazni i posečene trske. U programu stoje sredstva za poljočuvarsku službu koja još nije formirana.

   Direktor preduzeća Ferenc Marton tvrdi da JP "Palić-Ludaš" ima pravo da propiše ugovornu kaznu, a da je novac namenjen poljočuvarskoj službi potrošen za nabavku opreme.

   - Nema govora o nekim malverzacijama, novac je utrošen za nabavku opreme koja treba da stigne a deset ljudi biće angažovano na privremeno-povremenim poslovima - tvrdi Marton. - Kazna za košenje trske propisana je statutom.

   Posledice ove odluke gradskih vlasti, međutim, mogu biti višemilionske. Ukoliko se izmenjen program ne usvoji vrlo brzo, biće doveden u pitanje sporazum koje je preduzeće sklopilo sa nemačkom investicionom bankom o donaciji od 6,5 miliona evra. Preduzeće je potpisalo ugovor u cilju poboljšanja kvaliteta Palićkog i Ludoškog jezera, i ugovorne obaveze treba da se ispunjavaju već od sredine marta. Bez programa, neće se moći pokrenuti izrada plana detaljne regulacije za uređenje jezera, niti raspisati javna nabavka za potrebne radove.
   Komentara Pošaljite komentar

   Kliknite ovde da biste se ulogovali