VojvodinaCafe - Novi Sad izrazito pogodan u pogledu kvaliteta života
  • Novi Sad izrazito pogodan u pogledu kvaliteta života

   Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije izradio je Indeks društvenog razvoja opština i gradova, koji omogućava poređenje postignutog nivoa društvenog razvoja među lokalnim sredinama u Srbiji. Grad Novi Sad, prema tom istraživanju, izrazito je pogodan u pogledu kvaliteta života, što pokazuje činjenica da je svrstan među najrazvijenije gradove i opštine u nekoliko oblasti u okviru Indeksa. Podaci su pokazali da je prosečna starost u Novom Sadu 40 godina.   U pogledu ekonomske aktivnosti, prosečna neto zarada u Novom Sadu iznosila je 47.502 dinara, što je iznad republičkog proseka od 43.932 dinara. Kako se navodi, Novi Sad je iznad tog proseka i u pogledu zaposlenosti, jer je 53,24 odsto lјudi starosti od 15 do 64 godine u Novom Sadu imalo formalno zaposlenje, dok je to na nivou Republike 47,5 odsto.

   Istraživanje je pokazalo da u Novom Sadu 27 odsto stanovnika starih 15 i više godina ima više i visoko obrazovanje, što je značajno iznad republičkog proseka koji iznosi 16,2 odsto. Srednje obrazovanje steklo je 52,7 odsto stanovnika starosti 15 i više godina, dok se na nivou Republike Srbije na ovom nivou obrazovanja zadržalo oko 50 odsto stanovnika.

   Međutim, kako se ocenjuje, za kvalitet života u određenoj sredini važni su i dostupnost i kvalitet svih nivoa obrazovanja. Rashodi za obrazovanje po stanovniku u Novom Sadu su visoki i iznose 38.309 dinara, dodaje se u Indeksu.

   U njemu se navodi i da je, u pogledu zdravlja i zdravstvene zaštite, Novi Sad među lošijima. Očekivano trajanje života na rođenju u Novom Sadu je 74,88 godina, dok je broj od 55,18 lekara na sto hiljada stanovnika nizak.

   Udeo korisnika novčane socojalne pomoći u ukupnom broju stanovnika bio je 2,64 odsto, što je manje od 3,68 odsto na nivou Republike. Prosečna penzija u Novom Sadu, dodaje se, iznosila je 31.562 dinara, a udeo korisnika najniže penzije u ukupnom broju penzionera bio je 5,87 odsto.

   U Indeksu društvenog razvoja ističe se da uslovi stanovanja u Novom Sadu nisu na zavidnom nivou. Kako se objašnjava, 97,79 odsto domaćinstava priključeno na vodovodnu, a 81,92 odsto na kanalizacionu mrežu.

   "Sigurnost je oblast po kojoj se Novi Sad ističe u pozitivnom smislu. Stopa osuđenih maloletnih i punoletnih počinilaca krivičnih dela od 0,41 odsto bila je ispod proseka u Republici Srbiji", navodi se u istraživanju.

   U njemu se dodaje i da je društvena participacija, merena izlaznošću građana na izbore, bila 55,43 odsto tokom prethodnih izbora, što je neznatno ispod proseka Republike Srbije od 57,65 odsto.

   Kako se objašnjava, poštovanje ljudskih prava i osetljivih grupa u Novom Sadu među boljima je u Srbiji. Kada je reč o učešću žena u radu lokalne Skupštine, u Novom Sadu 37,18 odsto odbornika su žene.

   Indeks društvenog razvoja pruža mogućnost poređenja kvaliteta života po gradovima i opštinama, koji se može sortirati, u zavisnosti od ličnih prioriteta, prema devet oblasti: demografija, ekonomska aktivnost, obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, uslovi stanovanja, sigurnost, društvena participacija i osetljive grupe i ljudska prava. Pokriva sve gradove i opštine u Republici Srbiji, a ažuriraće se jednom godišnje novim podacima, uz mogućnost unapređenja i dodavanja novih indikatora, kako budu razvijani i postajali dostupni na nivou opština
   Komentara Pošaljite komentar

   Kliknite ovde da biste se ulogovali