VojvodinaCafe - Oduzimanje zemljišta crkvama podelilo javnost
  • Oduzimanje zemljišta crkvama podelilo javnost

   Odluka o oduzimanju poljoprivrednog zemljišta datog na korišćenje crkvama i verskim zajednicama i njegovog vraćanja gradu, odnosno državi, podelila je javnost u najvećem gradu na severu Bačke. Crkve su podnele tužbu protiv grada, poljoprivrednici su nezadovoljni, jer zbog spornih oranica kasni postupak zakupa državne zemlje, a grad traži pomoć Ministarstva poljoprivrede.   Najglasniji su, razumljivo, poljoprivrednici koji traže da im se 700 hektara, putem licitacije stavi na raspolaganje. Oni smatraju da se crkvama ne oduzima zemlja u katastarskim opštinama Bikovo, Donji grad, Đurđin i Stari grad, jer im je ona protivzakonitom odlukom iz 2007. godine samo data na korišćenje Pravoslavnoj, Rimokatoličkoj i Evangelističkoj crkvi, dok je u međuvremenu počela restitucija i deo zemljišta im je vraćen i dat na raspolaganje. Zato traže da im crkve dostave tačne podatke koliko se zemljišta i u kojim katastarskim opštinama još potražuju kako bi zajednički došli do rešenja.

   Zbog problema sa spornim oranicama kasni izrada godišnjeg programa zakupa državnog zemljišta.

   - Vremena više nema, svi hoće da zastupaju svoje interese, a mi samo tražimo da se postupa u skladu sa zakonom, odnosno, da se svo državno poljoprivredno zemljište stavi na raspolaganje poljoprivrednim proizvođačima - ističe Miroslav Kiš, član UO Udruženja poljoprivrednika Subotice. - Grad je od Ministarstva poljoprivrede i Uprave za zemljište dobio nalog da sva državna zemlja mora da ide na licitaciju, ali se to ne poštuje.

   Ogorčeni poljoprivrednici tvrde da se za zemlju, koju su crkve godinama koristile, nikada nije plaćao porez i zakup, da su je protivzakonito izdavale u podzakup.

   - Takođe, crkvena zemlja je ušla u registar za dobijanje subvencija, što je takođe mimo zakona i na nama nepoznat način - dodaje Ivan Vidaković iz Starog Žednika.

   Predlog Kancelarije za poljoprivredno zemljište da se ukine odluka iz 2007. godine našao se na sednici Gradskog veća. Zbog tužbe koje su crkve podnele protiv grada, sud je stavio zabranu raspolaganja spornim zemljištem, te će se od Ministarstva poljoprivrede tražiti da se izjasni kako da se njime postupa i da da svoj jasan stav da li je odluka zakonita.
   Komentara Pošaljite komentar

   Kliknite ovde da biste se ulogovali