VojvodinaCafe Forum - Unosi za Jun 4, 2020 - Blog
Pogledaj RSS Feed

Markodj90

  1. Da li je štampa na tekstilu dobar marketing?

    Marketing se u početku kada se u 19. veku pojavio napre samo odnosio na prodaju i kupovinu. Savremena definicija marketinga nastala je tek krajem 19. veka. Vekovima je bila dobro poznata praksa marketonga. Međutim, tradicionalni marketong se samo odnosio na prodaju proizvoda i usluga i njihovu kupovinu. Sa razvojem savremenog doba i napredne tehnologije marketing dostiže sveoj vrhunac.
    Danas se u marketingu najviše koristi promocija za podsećanje, ubeđivanje i informisanje potrošača, ...
    Kategorije
    Razno